CookiesAccept

Vi bruger cookies til brugeradfærds analyser.

Hvis du ikke ændre dine internetindstillinger accepterer du disse Learn more

I understand

Sådan kommer vi i gang

Ring eller mail til os, gerne vedhæftet den aktuelle opgave. For at vi kan afgive et tilbud, har vi brug for at se teksten først og få oplyst deadline. Vi har naturligvis tavshedspligt, og alt materiale behandles fortroligt.

For A.A. Business Translation er det vigtigt, at vore kunders brochurer, kontrakter, rapporter, regnskaber, manualer, kvalitetssikringsredegørelser og reklamemateriale bliver læst og forstået af målgruppen. 

Vores koncept 

Oversættelser fra A.A. Business Translation er baseret på know-how inden for

• sprog 

• branche 

• marked 

Vi lagrer alt oversættelsesmateriale i 3 år, med mindre andet er aftalt.

Det får I

En professionel oversættelse af høj kvalitet, leveret rettidigt, og hvis påkrævet bekræftet og evt. legaliseret.
Vi udarbejder også gerne en terminologiliste, som I kan gøre brug af i jeres virksomhed.

Levering

Oversættelsen leveres pr. mail, pr. post, via kurer (hvor fortrolighed og tavshedspligt er  i højsædet ved f.eks. årsregnskaber), på print (hard copy), på CD-rom eller pr. fax.

Hvorfor vælge professionelle oversættere?

For det første fordi vi hos A.A. Business Translation tager det som givet, at vore kunder naturligvis er professionelle virksomheder.

Uanset om det drejer sig om f.eks.;

  • - brugermanualer
  • - hjemmesider
  • - katalogmateriale
  • - produktblade, mv.

så fortjener disse tekster ligeledes at blive oversat professionelt. Det være sig både sprogligt, branchemæssigt og markedsmæssigt, som det marked produkterne retter sig imod.

Professionelle oversættelser

Vore professionelle oversættere har deres afsæt i deres modersmål. Derfor er det naturligt for dem at oversætte tekster fra f. eks. italiensk til dansk, engelsk til spansk, dansk til fransk. Fordi vore oversættere kan oversætte flydende på deres modersmål, vil disse oversættelser blive skræddersyet efter dine behov.

Modersmålsoversættelse sammen med en høj sproglig uddannelse garanterer også en mere korrekt oversættelse af fagord og komplicerede termer. Hermed sikres en faglig korrekt oversættelse, uanset om der er tale om en juridisk, medicinsk eller teknisk tekst.

Derfor er vore oversættelser altid af allerhøjeste kvalitet. I forbindelse med f.eks. en juridisk tekst, er det helt afgørende, at kvaliteten er helt i top. En forkert oversættelse af et enkelt ord kan betyde rigtig mange penge. I forbindelse med oversættelse af medicinske tekster kan det få fatale følger, hvis oversættelsen ikke er fuldstændig korrekt.

A.A. Business Translation opbygger databaser (oversættelseshukommelser) med jeres firmas ord og vendinger. På denne måde sikrer vi kontinuitet og kvalitet, og begge parter høster rationaliseringsgevinster.

Vi lagrer alt oversættelsesmateriale i 3 år, med mindre andet er aftalt.

Oversættelser af brugermanualer

Kommer der f.eks. en ny model kopimaskine, hvor der blot er tale om nogle få, nye funktioner, genbruger vi de allerede eksisterende tekster, således at I kun skal betale for det, som er nyt.

Vi lagrer alt oversættelsesmateriale i 3 år, med mindre andet er aftalt.

Oversættelser af hjemmesider
En hjemmeside er firmaets salgsvindue udadtil, måske det første, som potentielt nye kunder møder. Derfor er det vigtigt at der allerede her signaleres professionalisme og kvalitet. Dårlige oversættelser kan koste dyrt, idet man signalerer, at kunder ikke tages alvorligt.

Oversættelser af katalogmateriale og produktblade
Mange gange er katalogmateriale det første, en kunde stifter bekendtskab med – udover hjemmesiden. Derfor er det vigtigt, at katalogmateriale og produktblade er oversat til det marked, det er beregnet til. Det er spørgsmål om professionalisme, hvordan man vil rette henvendelse til potentielt nye kunder. På deres eget sprog, eller må de bare tage til takke med det originale sprogmateriale, som allerede foreligger.

Hvordan kommer vi i gang med oversættelserne?

 

For at vi kan afgive et tilbud, har vi brug for at se teksten først og få oplyst deadline. Ring eller mail til os, gerne vedhæftet den aktuelle opgave. Vi har naturligvis tavshedspligt, og alt materiale behandles fortroligt.

 

 

Kender vi din branche? Et nyt samarbejde indledes altid med, at vi spørger ind til målgruppen, og om der foreligger tidligere oversat materiale, som der skal tages højde for eller matches ind med i den aktuelle opgave.

 

For A.A. Business Translation er det vigtigt, at vore kunders brochurer, kontrakter, rapporter, regnskaber, manualer, kvalitetssikringsredegørelser og reklamemateriale bliver læst og forstået af målgruppen.

 

Det får I
A.A. Business Translation er et professionelt oversættelsesbureau. Man får en professionel oversættelse af høj kvalitet, leveret rettidigt, og hvis påkrævet bekræftet og evt. legaliseret.

Hvorfor bruge et professionelt oversættelsesbureau?
Hvis man som virksomhed ønsker at fremstå som professionel over for sine potentielle og eksisterende kunder, er det af største betydning, at man også kommunikerer på et professionelt niveau.

Hvordan får I jeres budskab igennem?
Det er vigtigt, at man som virksomhed får sit budskab igennem og tilpasset til sin målgruppe. Ligeledes er det vigtigt, at oversættelser udføres af specialister med ekspertise inden for lige netop det fagområde, oversættelsen skal vedrøre.
Lad A.A. Business Translation hjælpe jer med at få jeres budskab igennem til jeres kunder på en professionel måde, på et professionelt sprog, uanset om det drejer sig om brochuremateriale, hjemmesider, tekniske manualer eller kataloger og produktblade.

Hvad omfatter vor service?
Vor service omfatter også gerne en efterfølgende gennemgang og finpudsning af teksten i samarbejde med jer, så den endelige tekst kan blive fuldstændig tilrettet præcis til jeres ønsker.
Vi udarbejder også gerne en terminologiliste, som I kan gøre brug af i jeres virksomhed.
Alt oversættelsesmateriale gemmes i 3 år, med mindre andet er aftalt.

Hvad betyder bonus rabatsatser?
Når flere af vore kunder vælger at bruge os som fast samarbejdspartner i forbindelse med al firmaoversættelse, ønsker vi naturligvis, at dette skal komme vore kunder til gode. Derfor har vi nogle rabatsatser, som kommer til udtryk i en rabatpris, alt afhængig af volumenmængden på oversættelsesmaterialet fra det pågældende firma inden for et kalenderår.
Såfremt der løbende er meget materiale, der skal oversættes, så spørg til vores bonussatser.

Kontakt

Mail eller ring til A. A. Business Translation for at høre mere

 

Kontakt os

GRATIS KVALITETSTESTtengetift


boger

Er der tale om en større oversættelsesopgave, så få en prøveoversættelse

  

Læs mere