CookiesAccept

Vi bruger cookies til brugeradfærds analyser.

Hvis du ikke ændre dine internetindstillinger accepterer du disse Learn more

I understand

Juridisk oversættelse

 

Oversættelse af juridiske tekster og dokumenter kræver såvel en stor viden om sprog som et indgående kendskab til juridiske forhold.

 

For at et dokument kan få retsgyldighed, dvs. til brug i retten eller i udlandet, skal oversættelsen bekræftes af en statsautoriseret translatør. A.A. Business Translation tilbyder oversættelse og bekræftelse af juridiske dokumenter inden for næsten alle fagområder, f.eks.: 

 

Kontraktsret 

Kontrakter og aftaler, herunder f.eks. ansættelseskontrakter, eneforhandlingsaftaler, agent- og forhandlerkontrakter, licenskontrakter, franchisekontrakter mv. 

 

Processkrifter

Diverse dokumenter såvel inden for civilproces som straffeproces, herunder stævninger, svarskrifter, anklageskrifter, replik, duplik, domme, afgørelser mv.

  

Ejendomsret

Købs- og salgsaftaler, skøder, lejekontrakter m.v. 

 

Aftaleret

Salgs- og leveringsbetingelser, låneaftaler mv.

 

Konkursret

Diverse finansielle dokumenter f.eks. vedr. betalingsstandsning, konkursbegæringer, invsolvenserklæringer, boopgørelser mv.

 

Selskabsret

Stiftelsesdokumenter, vedtægter for f.eks. aktie- og anpartselskaber, interessentskaber, furldmager, overdragelsesaftaler, protokollater, udskrifter og resume fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mv.

 

Forsikringsret & lovtekster

Diverse forsikringspolicer og -betingelser, skadesopgørelser, love, bekendtgørelser mv.

  

 

Til brug i retten eller i udlandet bekræfter vi tillige de oversatte dokumenter. 

Kontakt

Mail eller ring til A. A. Business Translation for at høre mere

 

Kontakt os

GRATIS KVALITETSTESTtengetift


boger

Er der tale om en større oversættelsesopgave, så få en prøveoversættelse

  

Læs mere