CookiesAccept

Vi bruger cookies til brugeradfærds analyser.

Hvis du ikke ændre dine internetindstillinger accepterer du disse Learn more

I understand

Tolkning
A.A. Business Translation tilbyder tolkning i flere forskellige sammenhænge:

Retstolkning
I forbindelse med retssager, ved politiafhøringer og ved andre retslige instanser kan det være nødvendigt med tolkning.
Her kan vi assistere med professionelle tolke, hvilket er påkrævet f.eks. i retssager og afhøringssituationer. På denne måde sikres, at der sker en korrekt og nøjagtig gengivelse af, hvad der bliver sagt.
Professionelle tolke sikrer kvalitet i de sproglige udtryk, og tavshedspligt er en selvfølge.

Konferencetolkning

Ved møder og under forhandlinger er det vigtigt at sikre sig, at alt materiale, der ligger til grund for møder og forhandlinger fremlægges professionelt og sprogligt korrekt på de sprog, der er repræsenteret ved de pågældende møder og forhandlinger.

På denne måde er man sikker på at undgå sproglige ukorrektheder, som på et senere tidspunkt vil kunne medføre unødige retstvister.

Tolkning i forbindelse med telefonkonferencer og -møder

Vi kan også tilbyde tolkning i forbindelse med skype- eller telefonkonferencer og -møder. På denne måde kan man hurtigt og professionelt komme igennem telefonmøder og telefonkonferencer, hvor deltagerne ikke taler samme sprog og ikke behøver at være fysisk til stede.

Kontakt os

[Form Kontakt not found!]

 

Kontakt

Mail eller ring til A. A. Business Translation for at høre mere

 

Kontakt os

GRATIS KVALITETSTESTtengetift


boger

Er der tale om en større oversættelsesopgave, så få en prøveoversættelse

  

Læs mere