CookiesAccept

Vi bruger cookies til brugeradfærds analyser.

Hvis du ikke ændre dine internetindstillinger accepterer du disse Learn more

I understand

Bekræftet (statsautoriseret) oversættelse

Det er vigtigt at være opmærksom på, at for nogle dokumenters vedkommende skal oversættelsen bekræftes/ autoriseres af en statsautoriseret oversætter.

En bekræftet oversættelse (også kaldet autoriseret oversættelse) kan alene udfærdiges af en statsautoriseret translatør. Med sin underskrift, sit stempel og en påtegning indestår translatøren for, at oversættelsen er en fuldstændig og nøjagtig gengivelse af kildeteksten. Dokumentet får således retsgyldighed. A. A. Business Translation tilbyder autoriserede oversættelser mellem dansk og mange forskellige fremmedsprog.

Bekræftede oversættelser udfærdiges primært i forbindelse med dokumenter, der skal fremlægges i civile sager og straffesager i ind- og udland, f.eks. dokumentere, der skal:

  • fremlægges ved indgåelse af ægteskab mellem en dansker og en udlænding, enten her i landet eller i udlandet,
  • anerkendes enten i ind- eller udland, som for eksempel eksamensbeviser og anden uddannelsesdokumentation
  • fremlægges i forbindelse med retssager her i landet eller i udlandet eller som andet juridisk dokumentationsmateriale

Fødselsattester, vielsesattester

Eksamenspapirer

Testamenter

Fuldmagter

Årsrapporter

Kontrakter

Andre juridiske retsdokumenter

Eksempler på oversættelser af dokumenter, der skal legaliseres

En retsgyldig oversættelse af vigtige dokumenter eller aftaler kræver, at denne oversættelse er udført af en statsautoriseret oversætter. En statsautoriseret oversætter, også kaldet en translatør, har bestået den højeste eksamen inden for oversættelser og er godkendt af Erhvervsstyrelsen til at udfærdige retsgyldige oversættelser. Oversætteren bekræfter med sit stempel oversættelsens rigtighed, at der er tale om en tro og nøje gengivelse af originalteksten på det pågældende sprog.

Bekræftet (statsautoriseret) oversættelse

Det er vigtigt at være opmærksom på, at for nogle dokumenters vedkommende skal oversættelsen bekræftes/ autoriseres af en statsautoriseret oversætter.

Bekræftede oversættelser udfærdiges primært i forbindelse med dokumenter, der skal fremlægges i civile sager og straffesager i ind- og udland, f.eks.:


Legalisering af bekræftede (statsautoriseret) oversættelser

Derefter kan det være nødvendigt, såfremt et bekræftet/autoriseret dokument skal bruges i udlandet, at der foretages en legalisering af de oversatte dokumenter hos Udenrigsministeriet, som godkender autorisationspåtegningen af den udførte oversættelse.

Udenrigsministeriet kan udelukkende legalisere en oversættelse af dokumenter, der er blevet oversat, underskrevet og stemplet af en af de statsautoriserede oversættere, der er udnævnt af Erhvervsstyrelsen i Danmark. A.A. Business Translation kan som oversættelsesbureau tilbyde at forestå administrationen omkring denne legalisering og kommunikation herom med myndighederne.

Kontakt

Mail eller ring til A. A. Business Translation for at høre mere

 

Kontakt os

GRATIS KVALITETSTESTtengetift


boger

Er der tale om en større oversættelsesopgave, så få en prøveoversættelse

  

Læs mere