CookiesAccept

Vi bruger cookies til brugeradfærds analyser.

Hvis du ikke ændre dine internetindstillinger accepterer du disse Learn more

I understand

Merkantil oversættelse

God kommunikation er af afgørende betydning for en virksomheds succes i udlandet. God skriftlig kommunikation er ensbetydende med et korrekt sprog uden kulturbetingede misforståelser. Merkantil oversættelse omfatter såvel virksomhedens sproglige kommunikation i marketingsmateriale som i økonomiske teksttyper.

 

Oversættelse af marketingsmateriale

Oversættelse af markedsføringsmateriale kræver et grundigt fagkendskab og en høj sproglig uddannelse. Kreative tekster kræver tillige et stort kendskab til det pågældende lands kultur, som kun indfødte oversættere behersker. 

Af teksttyper inden for markedsføring leverer vi oversættelse af f.eks.:
• Hjemmesider
• Salgsbreve
• Nyhedsbreve  
• Brochurer
• Pressemeddelelser
• Reklamemateriale m.v. 

Oversættelse af økonomiske tekster

Oversættelse af økonomiske tekster er tæt forbundet med juridisk oversættelse, f.eks. inden for selskabsret. Qua vor store viden inden for det juridisk område tilbyder A.A. Business Translation en meget høj kvalitet også inden for økonomiske oversættelser.

 Vi leverer økonomiske oversættelser af f.eks.: 
• Koncernregnskaber
• Årsregnskaber og revsionspåtegninger
• Årsberetninger og forretningsplaner
• Tilbud herunder ifm. f.eks. licitationer  
• Diverse erhvervskorrespondance som f.eks. forespørgsler, mailkorrespondance mv.
• Reklamationer mv.

Kontakt

Mail eller ring til A. A. Business Translation for at høre mere

 

Kontakt os

GRATIS KVALITETSTESTtengetift


boger

Er der tale om en større oversættelsesopgave, så få en prøveoversættelse

  

Læs mere